صابون نمک دریایی

انتی باکتریال ،ضدعفونی کننده پوست ،تنظیم ومتعادل کردن چربی سطح پوست ،بستن منافذ باز، رفع لک ،کک ومک
برای رفع لک وجوانسازی پوست بهتر هست با پن مکمل، شترمرغ استفاده شود.برای پوست خشک یک روز درمیان وبرای پوست بسیار چرب روزی دوبار صبح وشب وپوست نرمال روزی یکبار یا صبح ویا شب استفاده شود بعد شستشو با این صابون حتما از ابرسان استفاده شود