پیام خود را بنویسید

  پیام خود را ارسال کنید، در اسرع وقت پاسخ می‌دهیم

  هر گونه سوال یا مشاوره نیاز داشتید پیغام خود را بنویسید

  آدرس دفتر مرکزی؛

  تبریز، خیابان دانشگاه، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی علوم پزشکی تبریز

  آدرس لابراتوار؛

  تبریز، شهرک صنعتی رجایی شمالی، بیست متری دوم شرقی
  • 9am - 4pm
  • حضور نداریم