سلامت پوست

بوتاکس برای سه هدف اصلی استفاده می شود: کنترل اسپاسم ماهیچه ها ، تعریق شدید زیر بغل و بهبود زیبایی.بوتاکس یک داروی تزریقی است که از سم بوتولینوم نوع A.…

ادامه خواندن سلامت پوست